0418 651990

Privacy Verklaring www.tapijten.nl

Dit is de website van ICE Oosterse Tapijten B.V., gevestigd te (4181 CC) Waardenburg aan de Holweistraat 2. 
MARCJANSSEN is een geregistreerde merk- en handelsnaam van ICE Oosterse Tapijten B.V.
KvK nummer: 11047486 en B.T.W.-nummer: NL808933322B01 

Bij een bezoek aan onze website herkent onze webserver uw domeinnaam of uw e-mailadres niet automatisch. Wij bewaren: (i) in het geval u dat zelf aan ons doorgeeft, uw e-mailadres, (ii) alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze website heeft geraadpleegd en (iii) alle informatie die u vrijwillig aan ons heeft verstrekt. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden (en wordt daarna verwijderd) onder andere om de inhoud van onze website te verbeteren en om op een later moment met u contact op te nemen voor marketingdoeleinden. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 

Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dat bezoek). De cookies worden gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en om op een later moment met u contact op te nemen voor marketingdoeleinden. 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. 

Voor het overdragen of ontvangen van uw gegevens via of op onze website gebruiken wij de codering technologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen genomen om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie die wij van u op of via onze website ontvangen te voorkomen. 

Als u ons via onze website uw postadres doorgeeft, dan zullen wij u op dat postadres alleen die informatie toesturen die u hebt aangevraagd. Uw telefoonnummer zal door ons enkel worden gebruikt om telefonisch contact met u op te nemen om u (indien nodig) te informeren over uw online bestellingen. 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval zullen wij u eerst informeren over deze nieuwe doeleinden en u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Voordat uw gegevens voor deze nieuwe doeleinden zullen worden gebruikt, wordt u eerst in de gelegenheid gesteld daartegen bezwaar te maken. 

Op verzoek daartoe verlenen wij aan bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot de gegevens die wij van uw bezoeken hebben bijgehouden, dan kunt u een verzoek daartoe indienen via info@tapijten.nl. 

Op verzoek bieden wij bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, dan kunt u uw gewijzigde gegevens doorgeven via info@tapijten.nl.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u met ons per email contact opnemen (info@tapijten.nl). Als u geen emails meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt u dat eveneens via dit emailadres kenbaar maken. Mocht u van mening zijn dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@tapijten.nl.  

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen en/of niet telefonisch wil worden benaderd voor commerciële doeleinden, dan kunt u dat kenbaa r maken via de website van de Stichting Infofilter (www.infofilter.nl).